Rianne Willemsen

ScheepsArts staat ook voor; Kunst van het schip.

Rianne Willemsen is glasschilder en glazenier.
In het ruim van het schip maakt Rianne haar gebrandschilderde glas in lood objecten.

Het brandschilderen van glas is een techniek om op glas te schilderen.

Een mengsel van water, azijn, gom en pigmenten wordt aangebracht op het glas en ingebrand in een glasoven. Het brandschilderen van glas wordt al sinds de middeleeuwen gedaan, en er is niet veel veranderd aan de werkwijze sinds die tijd. Dit oude ambacht gebruikt Rianne om moderne en grappige glas in lood werken te maken.

Het glas in lood atelier in het ruim van het binnenvaartschip zal in de toekomst te bezoeken zijn tijdens 'open atelier' dagen en exposities op verschillende locaties.Bekijk haar werk: www.riannewillemsen.com