Geschiedenis van de TRAWANT 
en foto's van de verbouwing / het onderhoud

In 1933 in de vaart genomen als de Anna Clasina, is het schip hierna verschillende keren omgedoopt tot ze in 1985 de Trawant is gaan heten.
Trawant betekend zoiets als; handlanger, kompaan, metgezel.

Het schip is een Luxemotor. 
Dit is een type motorschip met een vrij scherpe verticale steven, een fraaie zeeg waarvan het laagste punt dichtbij de achterkant van het ruim ligt, en een geveegd achterschip. 
De kop van een luxe-motor is beduidend hoger dan het achterschip.
Verder heeft een Luxemotor een (luxueus ingerichte) roef, en een stuurhut die meestal op een verhoging van de machinekamer staat.
Het scheepstype is een logische ontwikkeling die voortkwam uit de reeds bestaande schroefschepen (de beurtmotors) en vrachtschepen. Het geveegde achterschip en het scherpe voorschip heeft het type van de sleepboten en stoomschepen geërfd. 
De scheepsverhoudingen zijn meer die van de vrachtschepen.


De Trawant is uitgerust met een prachtige Gardner hoofdmotor, en een 360 graden draaibare boegschroef met een DAF 615 motor.Het originele ankerlier is ooit vervangen door een lier van een tank uit het Nederlandse leger.
Eind jaren 80 is de Friese kap vervangen door de huidige luikenkap met luikenwagen, en is ook de den verhoogd waardoor het ruim een groter volume kreeg en er meer lading kon worden vervoerd. Sinds 1985 heeft het schip met vracht gevaren in Nederland, België en Frankrijk. Meestal bestond de vracht uit droge lading zoals gerst en graan. Ook heeft de Trawant gefungeerd als kokkeljager op de Waddenzee, de vers gevangen kokkels werden door het schip aan wal gebracht. De scheepskraan is hiervoor destijds aangeschaft.

Tijdens de binnenvaart acties in de jaren 90 is de Trawant gebruikt als vergaderschip om de acties te coördineren. Deze acties waren gericht tegen het afschaffen van de ladingbeurs.
De beurs was het toerbeurt systeem waar lading “eerlijk” tussen de schepen verdeeld werd.
 
Sinds 2019 is de Trawant van Gijs en Rianne.
Momenteel wordt er hard aan het schip geklust om in het ruim een glas in lood atelier en werkplaats te bouwen.

belettering schip
belettering schip
scheeps belettering
onderhoud schip trawant
onderhoud schip trawant
onderhoud schip trawant
verbouwing trawantonderhoud schip trawant
luxemotor schip trawant
luxemotor schip trawant
luxemotor schip trawant
luxemotor schip trawant
luxemotor schip trawant
luxemotor schip trawant
luxemotor schip trawant
luxemotor schip trawant
luxemotor schip trawant
ScheepsArts Elektrotechniek
ScheepsArts Elektrotechniek
ScheepsArts Elektrotechniek
ScheepsArts Elektrotechniek
ScheepsArts Elektrotechniek
ScheepsArts Elektrotechniek
ScheepsArts Elektrotechniek
ScheepsArts
ScheepsArts
ScheepsArts
ScheepsArts
ScheepsArts
luxemotor Trawant op scheepswerf
luxemotor Trawant op scheepswerf
luxemotor Trawant op scheepswerf
luxemotor Trawant op scheepswerf